bảng giá xe niêm yết của tc motor
vui lòng liên hệ để có giá mới nhất

2.5L Xăng - Tiêu chuẩn: 1030000000 đ
2.5L Xăng - Đặc biệt: 1190000000 đ
2.5L Xăng - Cao cấp: 1240000000 đ
2.2D Dầu - Tiêu chuẩn: 1130000000 đ
2.2D Dầu - Đặc biệt: 1290000000 đ
2.2D Dầu - Cao cấp: 1340000000 đ
Kona 2.0AT tiêu chuẩn: 636000000 đ
Kona 2.0AT đặc biệt: 699000000 đ
Kona 1.6T Turbo: 750000000 đ
1.4MT BASE (số sàn): 425000000 đ
1.4MT FULL (số sàn): 475000000 đ
1.4AT TIÊU CHUẨN (tự động): 504000000 đ
1.4AT ĐẶC BIỆT (tự động): 545000000 đ
Elantra 1.6MT (Số sàn): 580000000 đ
Elantra 1.6AT : 655000000 đ
Elantra 2.0AT: 699000000 đ
Elantra 1.6T Turbo: 769000000 đ
1.2MT Base (số sàn): 340000000 đ
1.2MT Full (số sàn): 370000000 đ
1.2AT (số tự động): 405000000 đ
2.0AT tiêu chuẩn: 779000000 đ
2.0AT đặc biệt: 858000000 đ
1.6T Turbo: 897000000 đ
2.0D CRDi (dầu): 915000000 đ
1.2MT Base (số sàn): 360000000 đ
1.2MT Full (số sàn): 405000000 đ
1.2AT (số tự động): 435000000 đ